השיטה של KabaLove

את השיטה הכללית של KabaLove להתפתחות רוחנית מינית ניתן לסכם כך:

 • 4 – ארבעה עולמות
 • 3 – שלושה שלבים
 • 2 – שני קטבים
 • 1 – אחדות אלהית

ארבעה עולמות לִפְנַי וְלִפְנִים

השיטה הרוחנית של KabaLove היא שיטה של התפתחות מינית-רוחנית בארבעה עולמות על פי מסורת הקבלה:

 • עולם העשיה – להיות בתוך הגוף. להכיר את הגוף החייתי. לשחרר את התשוקה מכבלי הטאבו החברתי.
 • עולם היצירה – המשחק הרגשי של האהבה בין העקרון ה"זכרי" (ליניארי) ו"הנקבי" (מעגלי, גלי).
 • עולם הבריאה – בהירות התודעה. מאפשרות חקירה מעמיקה אל שורשי הצללים.
 • עולם האצילות – התמסרות מוחלטת. האחדות האלהית עושה אהבה עם עצמה דרכנו.

התפתחות האדם עולה במעלה העולמות. כולנו מתחילים את הדרך מעולם העשיה.

התרגול של עולם העשיה כרוך בהסכמה עמוקה להיות בגוף שלנו. כמו שהוא. זכר או נקבה או משהו באמצע. להכיר את הגוף שלנו, את החייתי שבנו. לא להתבייש במיניות של הגוף ולהכיר היטב גם את הגוף של בני ובנות המין השני. הדבר כרוך בהשתחררות עצומה מכבלי הטאבו החברתי סביב מין ומיניות.

רק במידה שעשינו את עבודת עולם העשיה נוכל לעלות לתרגול של עולם היצירה.

בתרגול של עולם היצירה אנחנו נחשפים למערכות הרגשיות השונות בתוכנו ולומדים איך לעבוד בשדה הרגש שבין אהובים ואהובות. זו עבודה גדולה ויש בה לימוד רב ותרגול רב עוד יותר.

רק באותה המידה שבה למדנו את סודות עולם היצירה נוכל לעלות לעולם הבריאה.

ובעולם הבריאה הזכר והנקבה הם כמו "שני רעים שאינם נפרדים" זה מזה – כדברי הזוהר.

היחוד הוא "יחוד מוחין" והוא מאפשר חקירה עמוקה יותר של הצללים. בבחינת "אתר דקיימא לשאלה" – והדברים ארוכים.

העבודה שבעולם הבריאה ממתקת את הדינים בנפש ומאפשרת לנו לעלות לעולם האצילות, שאין בו פירוד כלל וכלל.

בעולם האצילות אין פירוד, והתרגול איננו תרגול אלא הוא ספונטאניות קדושה שמופיעה מאליה למי ש"טרח בערב שבת" ועשה את העבודה הנדרשת בשלושת העולמות של בי"ע.

בעולם האצילות בני הזוג אינם קיימים עוד. הם הופכים שקופים בתודעתם לאלהים. התודעה הטהורה מזדווגת דרכם עם זיו השכינה. אשליית הקיום הנפרד שלנו כבני אדם מתמוססת באותם רגעים ואיננה. אינך יכול "להשיג" משהו ממצב תודעה זה היות ואינך קיים שם בקיומך הרגיל. רק אלהים עושה אהבה עם אלהים בזיווג הקדוש הזה.

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה.

שלושה שלבים

שלושה סוגי אורות רוחניים מאפיינים את שלושת הדרגות הכלליות של התפתחות הרוח על פי הקבלה:

 1. אורות התוהו
 2. אורות וכלים של תיקון
 3. אורות התוהו בכלי התיקון

במערכות יחסים זה מתבטא כשלוש דרגות של צמיחה:

 1. מערכת המבוססת על ניצול הדדי (תלות ותשוקה רבה)
 2. מערכת המבוססת על שיוויון (הרבה אהבה, מעט תשוקה)
 3. מערכת המבוססת על אהבה גבוהה והתמסרות (הרבה אהבה, הרבה תשוקה)

הדרך שלנו מתמקדת בעיקר בצמיחה משלב 2 לשלב 3.

בחינת היחסים שלבים על פי קבלת האר"י בסוד הנסירה ותיקון הנוקבא שלבים על פי קבלת הבעש"ט בתיקון הנפש סוג העבודה הקשור לשלב זה לפי תורת הבעש"ט
יחס זיווג אחור באחור אורות דתהו "הכנעה"
יחד "נסירה" אורות וכלים דתיקון "הבדלה"
אחד זיווג פנים בפנים אורות דתהו וכלים דתקיון "המתקה"

שני קטבים מיניים – קוי ומעגלי (חלקיק וגל)

אחדות אלהית