Dawn on Ohads Mandala Artwork

דברים מאת דון אזרחי על עבודות האומנות של אוהד

 

In Her True Form
In Her True Form

"אם תשלבו נופים עוצרי נשימה ואת האמת העירומה של הגוף האנושי עם אומנות המנדלה המקודשת – מייד תופיע הפליאה.

יש כאן משהו שנוגע כה עמוק בנשמת האדם.

רומי, המשורר הסופי, אמר כי האוהבים באמת מעולם לא נפגשו. תמיד הם היו יחד, לאורך כל הדרך. באופן דומה אני מרגישה שאוהד בעבודותיו מתרגם לצורות אמת מסוימת, שתמיד הייתה מונחת שם, במעמקי התודעה האנושית, ואנו מזהים אותה כמוכרת, וכחלק מאתנו.

גם אם לעתים נראות הצורות כאילו נלקחו ממסע פסיכודאלי כלשהו, הן יחד עם זאת גם ביטוי ארכיטיפי מובהק, של קדמוניות ראשונית.

רגישות רבה לגוף האנושי ואהבה ניכרת למושאי עבודתו (בהם גם אני נכללת) הנם מאפיינים ברורים של האמנות של אוהד. כבוד הוא לי, ואף – כך אני מרגישה – סוג של עבודת קודש, להיות נשקפת באומנות זו, שלעתים הייתי לה המוזה, לעתים המודל ולעתים אף שותפה בדרכים שונות ליצירה עצמה.

אני יכולה להעיד כי חוויתי תחושות של התעלות, גופי וצורתי נכללים מעלה בטבע עצמו, כאשר הן האמן והן המודל מתמסרים לעבודת הקודש.

העבודות הללו לא רק שהן יפות מבחינה ויזואלית, הן אף משדרות תחושה של יראת כבוד, אהבה גדולה, הארה ומודעות, כמו גם מסר שאומר שאנחנו כולנו חלק מן "האחד הגדול" – ברוך שמה!"

דון שרי אזרחי 

Dawn Cherie Ezrahi
Dawn Cherie Ezrahi