ראש השנה תשע"א בבית אורן

פרטים תכף – הדף בבניה

מתוך מפגש ראש השנה 2004 במצוקי דרגות