הדרך העברית לעומת היהדות

העבריות היא יהדות שמחוברת מחדש אל הפן העמוק של הטבע, אל הנשיות ואל אומות העולם.
כדי לשרוד יצרה היהדות הישנה את עצמה כדת הלכתית סגורה, על ידי ניתוק מכוון משלושת הגורמים הללו (טבע, נשיות, גויים).
שלושת הנתקים הללו הפכו כיום להדחקות מסוכנות, ובעצם לשלוש מחלות בהן חולה היהדות כיום.
אנו מחדשים דרך עתיקה-חדשה, הדרך העברית, שהיא דרך חיים, ודרך להתפתחות האדם, דרך להתעוררות פנימית ולהארה רוחנית. זוהי דרך חיים יום יומית שיש בה רבדים רבים, וכל אדם יכול לקחת בה חלק לפי יכולתו – ילדים ומבוגרים, נשים וגברים, אנשי מעשה ואנשי רוח – כל אדם שלבו חפץ יכול לצעוד בשבילי הדרך העברית.

כדברי רבי נחמן מברסלב: "רק תנו לי את לבכם, ואוליך אתכם בדרך חדשה,
שהלכו בה אבותינו אברהם יצחק ויעקב,
ואף על פי כן – זו דרך חדשה".

שלושת התיקונים של העבריות ליהדות הישנה