ציטטות מהקבלה

1-Blue from behind Mandala.tif

אסדר לסעודתא – תרגום לעברית ולאנגלית

האר"י כתב מזמורים לשלושת סעודות השבת, בעקבות הפתיחה, ההזמנה החגיגית, המופיעה כבר בזוהר. המזמורים כתובים ארמית, ומלאים בקודים קבליים כאן תרגמנו לעברית, וכן לאנגלית. ובמקומות…
1-Blue from behind Mandala.tif

בשבח הקוטביות

"האדם המודרני דוגל בשיוויון. האשה שווה כיום לגבר משום שההבדלים שבין שני המינים נעלמו, והגברים והנשים נעשו זהים. אבל עם ביטול הקטביות של המינים הולכת…

עצות לבנות

חינוך מיני לנוער עצותיו של רב חיסדא לבנותיו: "אמר להן רב חיסדא לבנותיו: (כשהאיש שלכן) אוחז במרגנית בידו האחת ובכור הצורפים בידו האחרת, המציאי לו…

אהבה בימות המשיח

בימי המשיח תהיה האהבה בשלימות כי ישפוך הוא יתברך את רוחו עלינו וזו היא ברכה שאין למעלה הימנה והנביא יואל (פרק ג') אמר: "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ..." (פירוש "העמק דבר" על דברים פרק ל פסוק ו)