חמור ירא שמיים

החמור מתוך הסרט שרק והנסיכה

מי שלא חשק לאישה דומה לחמור, ופחות ממנו.
והטעם – כי מהמורגש צריך שיבחין העבודה האלהית.

("ראשית חכמה" לר' אליהו דה-ווידש, שער האהבה, סוף פרק ד', בשם רבי יצחק מעכו, מחשובי מקובלי המאה ה-13).

והנה כל ההבדל בין מקובלי היום ומקובלי העבר: פעם, בנבכי המאה השלוש-עשרה לימד רבי יצחק, שגר לו בעכו העתיקה (כמובן), שמי שלא היה מאוהב באישה עד האזניים לא יכול בכלל להבין מה היא העבודה האלוהית, כי כל כולה היא עבודת האהבה. ומי שלא היה מאוהב, איך ידע במה מדובר בכלל?

והיום מחנכים המקובלים למיניהם והרבנים למיניהם כיצד לא ליפול חלילה וחס לאהבת אישה (או איש), כי זה עלול להסיט אותך מהעבודה האלוהית….

רבי יצחק מעכו היה אומר כנראה שמה שמחנכים אליו כיום ביהדות הדתית זה כיצד להיות "חמור, ופחות ממנו".