בשבח הקוטביות

"האדם המודרני דוגל בשיוויון.

האשה שווה כיום לגבר
משום שההבדלים שבין שני המינים נעלמו,
והגברים והנשים נעשו זהים.

אבל
עם ביטול הקטביות של המינים
הולכת ומתבטלת גם האהבה הארוטית,
המיוסדת על קוטביות זו
"

הרב ד"ר יוסף שכטר, "שבילים בחינוך הדור", 1962, עמ' 107 – ההדגשה במקור002p1003_wa