נשיקות מביאות גאולה

אלבום של לאונרד כהן"קבלתי ממורי הבעל שם טוב
שנאמר לו משמים
הטעם לאיחור ביאת המשיח
משום שאין מאריכין באהבה רבה
בסוד הנשיקין שקודם הזווג
כדי לעורר תאוות הנקבה
שתזריע היא תחילה"
(רבי יעקב יוסף מפולנאה)

כשפגשנו בקיץ 2005 את אחד ממורינו, מקובל חכם וזקן, ושוחחנו איתו על העבודה שלנו בתחום האהבה והקדושה, הוא הזכיר לנו את המאמר הזה, המופיע בספר "כתר שם טוב" בשם הבעל שם טוב, מיסד תנועת החסידות.

"כמובן שמייד פירשו את זה" – אמר לנו המורה הזקן – "כאילו זה מדבר על כך שצריך להאריך בתפילה, בקטע שנקרא "אהבה רבה", ואולי זה אפילו נכון, אבל נראה לי שהדברים כפשוטם" אמר הזקן. "שצריך ללמוד לעורר את האישה, וגברים לא יודעים לעשות זאת ולפי הבעל שם טוב זה מעכב את הגאולה"

אז לא נותר לנו אלא לומר: "יהי רצון שנזכה לעורר ולהתעורר ולהביא לימות המשיח במהרה בימינו, אמן!"….