אהבה בימות המשיח

בימי המשיח
תהיה
האהבה בשלימות
כי ישפוך הוא יתברך את רוחו עלינו
וזו היא ברכה שאין למעלה הימנה
והנביא יואל (פרק ג') אמר: "והיה אחרי כן
אשפוך את רוחי על כל בשר …" Image1
(פירוש "העמק דבר" על דברים פרק ל פסוק ו)

וזה אומר שעד לימות המשיח האהבה לא בשלימות,
אבל זה גם אומר שבכל פעם שאנחנו זוכים לשלימות האהבה אנחנו נודעים נגיעה אמיתית בתודעת משיח
וכמה יפה מוגדרת האהבה כאן: כשהרוח נשפכת על הבשר…