נישואין ושלימות הנשמה

קופידון נושא את פסיכהאמרו רז"ל "השרוי בלא אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, וכולי", באופן שהוא חסר מכל עד שישא אישה. והיינו, לפי שאין הנשמה משתלמת בגוף עד שישא אישה … שהיתה מיוחדת עימו בשורש הנשמות, וכדשדי רוחא בגווא (= כשמניח בתוכה את רוחו – על ידי מעשה הזיווג) אז מתחברים הנשמות דאיש ואישה בכריתת ברית חיבור בל ימוט, כדרך שהן בשורשן.
והיא תכלית שלימות הנשמה שבגוף, שנעשית גם בגוף בשלמותה שבשורשה, ואז תוכל להביא גם בעולמה שלימות המכוון בירידתה לגוף, בעניני עבודת הבורא ב"ה. מה שאין כן כשהיא בעצמה לבדה לא תוכל לתקן בעולמה שלימות שיש בכחה."

רבי אייזיק הלוי מהומיל. שני המאורות, עמ' 208.