לא חסר כלום

זוג מביט לכוכבים

"אמרו: "שמחת לב – אישה",
שהשמחה הזאת היא שמחה פנימית ועצמית שאין דוגמתה.
שבשמחת הלב באישה, כשהם במקום יחוד-אין-רואה,
הוא באופן שבעת ההיא איננו חסר לנפשו כלום. …."

רבי אייזיק הלוי מהומיל. שני המאורות, עמ' 208.