האהבה החושנית והשמימית

זיווג שמים וארץ - מעבודותיו של אוהד אזרחי
זיווג שמים וארץ - מעבודותיו של אוהד אזרחי

"האהבה החושנית
מטעה אותך
לזנוח
את האהבה השמימית:
היא לבדה לא היתה מסוגלת לכך,
אך כיוון שיש בה
בלא-יודעים
מיסוד האהבה השמימית,
היא מסוגלת לכך"
פראנץ קאפקא

לעוד עבודות של אוהד אזרחי