גן העדן האמיתי

"השכר בגן עדן,
מקום מעמד הנשמות,
הוא יסוד הנקבה,
ששם יושבות ומתעדנות
בזיו המתגלה,
ומקבלות השפעה חזקה לקיומן.
ועינוגן הוא השגת השורש והתדבקן בו". grayline
רמח"ל. כללי פתחי חכמה ודעת, כלל עשירי, "השכר והעונש".

הרמח"ל, שרבני תקופתו רדפו אותו עקב עיסוקו בקבלה והיותו נועז ורדיקאלי, כתב את דבריו בשפה מוצפנת. לא יותר מידי, אבל מספיק כדי שהדברים יהיו מובנים למי שרגיל בפענוח כתבי קבלה וסתומים עבור מי שאינו רגיל בכך.

ולכן, הרשו לי לתרגם את הקטע הזה לעברית. אם נתרגם אותו לעברית קולחת הוא יהיה כך:

"השכר שהנשמות זוכות לו בגן עדן קשור במקום שבו הן קיימות שם, ומקום זה הוא בתוך איברי המין של השכינה, ששם יושבות הנשמות ומתעדנות מן הזיו, הקורן מרחם השכינה. מן הזיו הזה מקבלות הנשמות אנרגיה חזקה שממנה הן מתקיימות. ומהו אותו העונג של הנשמות? העונג שלהן הוא בכך שבהיותן באותו מקום הן משיגות בהכרתן את שורש כל הבריאה (שהוא רחם השכינה) ומתאחדות עם אותו השורש באיחוד גמור (שהוא הזיווג הקדוש)".

זו משמעות הדברים. באמת.