עבודת הייחודים

ליחד ייחודים בכל פעולה

"בכל הליכה תנועה ופעולה
יש יחוד של הפעולה עצמה והכוח הפועל,
שהוא יחוד קודשא-בריך-הוא ושכינתיה,
שמובא בזוהר על חנוך,
שהיה תופר מנעלים ומיחד ייחודים,
כי בכל פעולה אפשר ליחד ייחודים
למי שמכיר ויודע
שכח הפועל שבו והפעולה עצמו הכל מה' יתברך".

רבי צדוק הכהן מלובלין
ספר ליקוטי אמרים, אות ט"ז.

טוב, הנה זה קצת הארד-קור של תורת החסידות הקבלית, אבל בחרתי להביא את זה פה בכל זאת ANGFOUNT(ושיפצתי לו טיפה את הלשון) כי נראה לי חשוב שנכיר גם את עומק העבודה.

'לעשות אהבה' זה לא רק אישה ואישה. מין ביןו איש ואישה הוא רק מרחב לתרגול. אבל לעשות אהבה באמת זה לקיים את הזיווג הקדוש בכל רגע ורגע ובכל פעולה ובכל תנועה. עכשיו, למשל, בתנועת אצבעותי על מקלדת המחשב, או בתנועת העיניים שלך על פני המסך…

בכל פעולה ניתן להכיר בשני עקרונות הנוכחים בה: הפעולה עצמה והכח שמחיה אותה ומפעיל אותה.
הפעולה היא נקבית בבחינת השכינה, והכח הפועל אותה הוא זכרי, בבחינת קודשא בריך הוא.

כשיודעים זאת, ויורד האסימון וזה הופך להיות מובן וברור מאיליו, ואז עושים אהבה כל הזמן ללא הרף.

אמן