עצות לבנות

חינוך מיני לנוער

חופהעצותיו של רב חיסדא לבנותיו:

"אמר להן רב חיסדא לבנותיו:
(כשהאיש שלכן) אוחז במרגנית בידו האחת
ובכור הצורפים בידו האחרת,
המציאי לו את המרגנית
אבל את הכור אל תתני לו עד שיצטער,
ורק אז תמציאי לו אותו".
(תלמוד בבלי, מסכת שבת דף קמב)

ופירש רש"י:

"כשבעלך ממשמש בך להתאוות לך לתשמיש,
ואוחז הדדיים בידו אחת
והאחרת עד אותו מקום
הדדין המציאו לו, שתתרבה תאותו,
ומקום תשמיש אל תמציאי לו מהר,
כדי שיתרבה תאותו וחיבתו ויצטער,
הדר אחוי ליה"

רב חיסדא נותן לבנותיו כמה עצות: כיצד לנהל את חיי המין שלהן עם בעליהן.

אך בהבדל מעצותיהם של הרבנים של היום, הוא איננו מייעץ להן כיצד "לעשות את המצווה כמי שכפאו שד". עצותיו מתמקדות בשאלה אחד – כיצד להרבות את תאוות הגברים אליהן. לא כיצד להפחית את התאווה אלא כיצד להרבותה.

ורב חיסדא יודע, שכדי להרבות את התאוה יש ליצור מתח מיני, ומתח מיני נוצר על ידי משחק מקדים בין הזכר והנקבה, בין כובש ונכבשת, ולא על ידי הפיכת המין לבנאלי ולמעשה שבשגרה כפי שקורה אצל זוגות רבים.

לא לחינם הוא נכנס לתלמוד…