המיניות והעושר הפנימי (לעומת מין של הזדקקות)

המיניות והעושר הפנימי

אוהד אזרחי

המיניות טוב לה שתבוא מתוך חוויה של עושר פנימי ולא מתוך דלדול ומחסור.
כשאוהבים חולקים זה עם זו אהבה היא באה משפע פנימי, והיא מורעפת זה על זה ברוך, המלווה לעתים גם בעוצמה ובהומור. אבל אם המין נעשה מתוך תחושת מחסור, מתוך תחושת דלות ונצרכות, האחר הופך מיד להיות מקור ממנו אנו מצפים למילוי המחסור והדלות המצויה בתוכנו. והמקור יהיה מקור אכזב, כי אין ביכולתו באמת למלא, והמין יהיה ריק, ורק תחושת פורקן של מתחים תתקיים בו אבל לא אותה עדנה ולא אותו קסם שיש במין החולק מלאות.

אמנם, גם במקום שאחד מאתנו נצרך למגע אוהב ולפורקן רגשי ומיני, יש אפשרות לקיים מגע מיני שיהיה עדיין נכון וטוב, אבל אז רצוי להיות בהכרה הדדית שיש במגע הזה אלמנט טיפולי, גם אם הוא נעשה בתוך זוגיות. ממש כמו טיפול בפצע, או בכאב בטן של בן או בת הזוג. אפשר לטפל אחד בשני כשהאחד נזקק לעזרה. אבל כדאי לדעת שזה המצב, ולגשת למפגש המיני מתוך הכרה אוהבת שכזו. כי אחרת נרגיש מיד מרוקנים. אחרת נרגיש שהפכנו את עצמנו או את בני זוגנו לאובייקט. אחרת נרגיש שהדלדול הפנימי של האחד מדבק את האחר, במקום שהשפע יגדל ויעשה פירות אהבה ויין הילולים. כי המיניות הטובה באה ונולדת מתוך חוויה הדדית של שפע פנימי העולה על גדותיו ומשקה את השדות כולם לרוויה.