איזה מין רבי אני

איזה מין רב אני?

אוהד אזרחי 2010

הרבה פעמים שואלים אותי איזה מין רב אני, כי הרי אני לא "נראה כמו רב" וגם לא "מתנהג כמו רב". וזה כמובן נכון.. ובכן הנה התשובה:

שנים לא מעטות מחיי עברו עלי בעולם החרדי והחסידי. לאחר ש"חזרתי בתשובה" בגיל 18 נכנסתי לעולם הישיבות ושם ביליתי ימים כלילות, פשוטו כמשמעו, בלימוד תורה. למדתי מקרא ומשנה, תלמוד והלכה, חסידות וקבלה. בשלב מסויים התחלתי להעביר שיעורים בישיבה, ונשלחתי על ידי האדמו"ר מבעלז, שהיה הרבי שלי, ללמוד בישיבת המקובלים "שער השמיים".

לאחר מכן המשכתי ללמד בעולם הישיבות. במשך מספר שנים שימשתי כרב ומורה בישיבות שונות בארץ. במשך כל אותן שנים לא הייתי מעוניין בהסמכה רשמית לרבנות, כי לא הייתי מעוניין להיות פוסק הלכה (אף כי למדתי הלכה בעיון רב, ואף נבחנתי בסמכויות גבוהות).

רק משיצאתי מהעולם האורתודוקסי הבנתי כי עתה טוב יהיה אם אקבל הסמכה. עזבתי את העולם האורתודוקסי כי הבנתי והרגשתי בעומק נפשי שהיהדות ההלכתית איננה תואמת באורחות חייה את הקשר החי עם אלהים חיים, כפי שהוא הלך והתרקם בקרבי.

רבי זלמן-שחטר שלומי, מייסדה של תנועת ההתחדשות היהודית ביקר באותה תקופה בארץ, ואנשים שהכירו את שנינו דאגו כי נפגש. הפגישה בינינו היתה כמו התכה כימית. אני ראיתי בו מייד את הזקן החכם שאשמח לזכות ולהיות חלק משושלת ההסמכה שלו, והוא זיהה בי דברים שיצרו מיד אהבה רבה בינינו.

רבי זלמן בחן אותי בעל פה ובכתב בכל מיני מקצועות שבתורה, קרא חלק מספרי ולאחר מכן ביקש להסמיכני לרבי. הוא הדגיש – רבי, ולא רק רב. כי בתפיסה החסידית התוספת של האות יוד מסמלת את השראת רוח הקודש ו"נביעת האין-סוף" על החכם (והלוואי ולא אשא את היוד הזו לשווא).

לאחר מספר חודשים זכיתי לעמוד בביתו של רבי זלמן בבולדר, קולורדו, ידיו על כתפי, ראשי מורכן וטליתו חופה על שינינו גם יחד. הוא הסמיך אותי לרבי במילים מעצימות וברכות רבות, ונישק אותי על ראשי. דמעות זלגו מעיני וחשמל זרם בכל ישותי, מעלה ומטה כמלאכי אלהים העולים ויורדים בסולם יעקב.

בין היתר אמר רבי זלמן באותו טקס: "וכל מי שתסמיך אתה יהיה מוסמך גם בשמי ובשם רבותי שהסמיכו אותי".

רבי זלמן עומד איתי בקשר רציף, ופעמיים כבר הגעתי לביתו עם קבוצה של תלמידים מישראל שזכו לפגוש את האיש החכם הזה ולשמוע את לקחו.

כשפתחנו את שיטת KabaLove  ואת "הגן – בית הספר לאהבה וקבלה" נתן לנו את ברכתו לכך, ואמר לדון ולי שלא נשכח לצטט את הדברים המובאים בשם הבעל שם טוב, כי הסיבה לאיחור ביאת משיח היא "משום שלא מאריכים באהבה רבה, לעורר תאוות הנקבה תחילה, בסוד הנשיקין שקודם הזיווג".

דבר אחד שחשוב לומר על גישתי אל היהדות: אני אינני מלמד תורה כדי להביא אנשים אל היהדות. אני בא מתוך היהדות, דולה ממנה אוצרות רבים, כדי ללכת יחד עם אנשים שלומדים אתי במסע אל עצמם, אל החיים, לא "אל היהדות". אינני דובר של שום דת. אני יוצא מהיהדות, יוצא מהקופסה ויוצא מהארון. אני הולך במסע העברי, לחיות פתוח עם אלהים חיים.

תלמידים שלי אמרו אתמול שאולי כששואלים אותי "איזה מין רב אני" צריך לענות שאני לא רב אורתודוקסי, ולא רב רפורמי וכדומה – אלא פשוט רב ממדי.