הארת פורים.

 לפי קבלת האר"י ישבפורים הארה מיוחדת שנקראת "הארת יסוד אבא", כלומר הארה של ספירת היסוד של פרצוף אבא בעולם האצילות. הארה זו קשורה ביכולת לקחת אחריות אישית החורגת ממסגרות החוק והמוסר הרגילים. בסיפור המגילה לקחה אסתר אחריות אישית והשתמשה בכח הפיתוי הנשי שלה כדי להביא לישועה כללית. משפט המפתח אל התודעה של אסתר בינה לבין עצמה הוא: "ואני כאשר אבדתי אבדתי". היציאה אל מחוץ למסגרות החוק והמוסר מעוררת בנו פלצות, ותחושה של התאבדות חברתית, ואולי אף רוחנית. אולם לפעמים ישנה פכולה שהיא בגדר של "מצווה הבאה בעבירה", וכמו שכבר אמרו חז"ל בתלמוד "גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה".