מאמרים

1-Blue from behind Mandala.tif

מקורם הפגאני של חגי האהבה: ט"ו באב ו"ולנטיינז-דיי"

אחד הדברים המעניינים ביותר (אותי לפחות) זה להתחקות אחר המקורות הקדומים של החגים. אפשר לומר שכמעט כל החגים היהודיים הנחגגים כיום יושבים על שכבות קדומות…