מאמרים

1-Blue from behind Mandala.tif

אחרי השריפה

כן. שרדנו את השריפה. האש עצרה מטר מהבית שלנו. למעשה בתכנית "עובדה" מתועד כיצד אנשי הקיבוץ שברוך השם לא שעו לבקשות המשטרה ונשארו בבית אורן…