מאמרים

1-Blue from behind Mandala.tif

חזרתי ארצה. נחתתי אל תוך סדנא אינטנסיבית של שבוע ימים שמתקיימת אצלנו בבית. 33 איש ואישה, חברי השבט העברי וחברי קהילת תמרה שהחליטו לבוא יחד…
1-Blue from behind Mandala.tif

בשבח הקוטביות

"האדם המודרני דוגל בשיוויון. האשה שווה כיום לגבר משום שההבדלים שבין שני המינים נעלמו, והגברים והנשים נעשו זהים. אבל עם ביטול הקטביות של המינים הולכת…