מאמרים

עצות לבנות

חינוך מיני לנוער עצותיו של רב חיסדא לבנותיו: "אמר להן רב חיסדא לבנותיו: (כשהאיש שלכן) אוחז במרגנית בידו האחת ובכור הצורפים בידו האחרת, המציאי לו…

אהבה בימות המשיח

בימי המשיח תהיה האהבה בשלימות כי ישפוך הוא יתברך את רוחו עלינו וזו היא ברכה שאין למעלה הימנה והנביא יואל (פרק ג') אמר: "והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ..." (פירוש "העמק דבר" על דברים פרק ל פסוק ו)

עבודת הייחודים

ליחד ייחודים בכל פעולה "בכל הליכה תנועה ופעולה יש יחוד של הפעולה עצמה והכוח הפועל, שהוא יחוד קודשא-בריך-הוא ושכינתיה, שמובא בזוהר על חנוך, שהיה תופר…

גן העדן האמיתי

"השכר בגן עדן, מקום מעמד הנשמות, הוא יסוד הנקבה, ששם יושבות ומתעדנות בזיו המתגלה, ומקבלות השפעה חזקה לקיומן. ועינוגן הוא השגת השורש והתדבקן בו". רמח"ל.…