מאמרים

1-Blue from behind Mandala.tif

לא חסר כלום

"אמרו: "שמחת לב – אישה", שהשמחה הזאת היא שמחה פנימית ועצמית שאין דוגמתה. שבשמחת הלב באישה, כשהם במקום יחוד-אין-רואה, הוא באופן שבעת ההיא איננו חסר…