ניוז לטר

1-Blue from behind Mandala.tif

אחרי השריפה

כן. שרדנו את השריפה. האש עצרה מטר מהבית שלנו. למעשה בתכנית "עובדה" מתועד כיצד אנשי הקיבוץ שברוך השם לא שעו לבקשות המשטרה ונשארו בבית אורן…
1-Blue from behind Mandala.tif

חופרים.

יצחק אבינו חופר בארות. גם אברהם חפר בארות, אבל את הבארות שחפר אברהם "סתמום פלשתים". חפירת הבאר היא מה שעושה כל אדם שעובד עם עצמו.…